Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Pytania do zaratusztrian w katolickim kraju (5)

Marta M: Większość czytelników mieszka w naszym katolickim kraju i siłą rzeczy porównuje inne religie z własną. Dlatego mam wiele pytań:

1. Jak wygląda dzień zaratusztrianina?
2. Czy Zaratusztrianie regularnie modlą się, a jeśli to jaką modlitwą zaczyna i kończy dzień?
3. Czy uważa się jakieś jakieś potrawy, istoty, czy rzeczy nieczyste, i jak się po dotknięciu ich oczyszcza?
4. Czy zaratusztrianin może brać udział obrzędach innych religii?
5.Czy może się przyjaźnić z innowiercami i ateistami?
6, Czy obowiązuje go jakiś specjalny strój konfesyjny?
7. Jakie święta w ciągu roku go obowiązują?
8, Czy posag jest obowiązkowy a jeśli to kto i w jakiej wysokości go płaci?
9, Czy musi wobec obcych przyznawać się do swojej wiary?
10. Czy jeśli w niebezpieczeństwie nie wyzna swojej wiary to jakie z tego wynikają dla niego konsekwencje?
11. Czy małżeństwa z innowiercami są dopuszczalne a jeśli to pod jakimi warunkami?
12. czy są świadectwa zaratusztriańskich doświadczeń mistycznych?
13. Co zaratusztrianie sądzą o cudach?

Jacek: Marto na każdy z tych tematów można napisać książeczkę co najmniej. Dziękuję za pytania, obszerniej odpowiem na każde w swoim czasie na blogu. Teraz, odpowiedzieć trochę skrótowo.

1, jak wygląda dzień zaratusztrianina?

Jacek: Zalecany* jest symboliczny podział dnia, 1/3 praca 1/3 nauka 1/3 odpoczynek i rokoszowanie się życiem w inny sposób, niż nauką i pracą (rodzina, przyjaciele, seks, poezja, biesiadowanie, sztuka, podziwianie piękna świata itp.)

2. Czy Zaratusztrianie regularnie modlą się, a jeśli to jaką modlitwą zaczyna i kończy dzień?

Zalecana jest manthra z medytacją i modlitwą oraz rozważaniem trzy razy dziennie ,pobożni czynią to pięć razy na dziń, Trzy razy dziennie są odmawiane dwie najważniejsze modlitwy: „Aszem wohu…” i „Jatha Ahu…”, pobożni medytują dłużej dobierając manthry i głębokość medytacji. Modlitwa i codzienna i medytacja trwa od 5 do 15 minut. Dzobrze poświęcić codziennie więcej czasu na jedną dłuższą 30 minutową medytację. Ważne jest skupienie i izolacja w tym czasie, ale można medytować z kimś. Modlitwa indywidualna jest dużo ważniejsza niż zbiorowa, dlatego świątynie nie odgrywają, tak dużej roli jak kościoły katolickie. W mniejszzym stopniu są domami modlitwy, w większym wykładów i rozważań. Służą ponadto ceremoniom religijnym i spotykaniu się z okazji świąt.


3. Czy uważa się jakieś jakieś potrawy, istoty, czy rzeczy za nieczyste, i jak się po dotknięciu ich oczyszcza?

Skalane*, są potrawy zepsute, zgniłe czyli taki, które mogą powodować zatrucie, nie ma potraw i napoi zakazanych jeśli nadają się do spożycia i nie szkodzą w nadmiarze zdrowiu.

Za skalne zaratusztrianie uznawali kiedyś (do XIX w) uciążliwe, roznoszące choroby i jadowite zwierzęta. Muchy, żywiące się padliną, i rozkładającymi się substancjami organicznymi, Były uznawane za sługi demona Aszthwidada (łamacza kości, władcy much) odpowiadającego za uśmiercanie i rozkład. Tępiono także niebezpieczne jadowite węże, owady, gady i płazy. Obecnie wraz z postępem wiedzy i odkryciem, że pełnią one także pożyteczną rolę w ekosystemie (Asza), zaratusztrianie odstąpili od bezmyślnego wybijania tych zwierząt (Armaiti). Większą uwagę zwraca się na zachowanie takiej higieny, by muchy nie pojawiały się w masowo w pobliżu człowieka. Jadowite zwierzęta zaratusztrianin omija, co nie znaczy, że nie usunie gniazda szerszeni i nie będzie się bronił przed ukąszeniami komarów.

Zaratusztrianie przywiązują bardzo dużą rolę do higieny osobistej, stąd ablucje przed modlitwą, ale także codzienna dbałość o czystość. Fizyczne skalanie następuje przez kontakt, z brudem, truciznami, rozkładem, w tym zwłokami.

W średniowieczu, za dynastii Sasanidów stworzono obszerne przepisy dotyczące skalania fizycznego i rytuałów oczyszczających, często zahaczających o magię. Żeby nie zanieczyszczać ziemi, wody, powietrza i ognia stosowano krowi mocz mający silne działanie antyseptyczne. Dopiero po tym obrzędzie i odpowiedniej modlitwie można było się obmyć wodą. Zarówno urynę jak i wodę po ablucji zamykano w dzbanach do odparowania, lub wylewano na skaliste podłoże w wyznaczonych miejscach by nie wsiąkła w ziemię. W tamtych czasach skutecznie chroniło ro przed epidemiami i chorobami bakteryjnymi, czy robaczycami Za skalanie uważano także kontakt z krwią menstruacyjną. Uważano to za poważne naruszenie czystości. Stąd zakaz wspołżycia seksualnego w tym okresie cyklu miesiączkowego. Kontakt ze zwłokami także należał do poważnych skalań, dlatego w starożytności chowano zmarłych w kamiennych sarkofagach i grobowcach wykutych w skale. W późniejszych czasach rozpowszechnił się być może pod wpływem zwyczajów buddyjskich obrządek ekspozycji zwłok w specjalnie budowanych Dakhma (wieżach milczenia). Dopiero po rozkładzie ciała i oczyszczeniu kości przez sępy, kości umieszczano w izolowanym ossuarium. Ten ostatni zwyczaj praktykuje jeszcze część Parsów w Indiach w jedynej czynnej na świecie dakhmie w Mumbaju.

Do obrzędów o charakterze magicznym należało przypisywanie spojrzeniu psa mocy oczyszczającej, szczególnie takiego, który miał plamkę na czole (trzecie oko).

Obecnie zmarłych chowa się w szczelnych grobach z betonu, a kodeksy sasanidzkie i rytuały magiczne zaratusztrianie zastąpili współczesnymi zasadami i środkami higieny.

4. Czy zaratusztrianin może brać udział obrzędach innych religii?

Zaratusztrianin może brać udział, obrzędach i świętach religijnych innych religii jako przyjaciel i obserwator. Siłą rzeczy nie będzie odmawiał modlitw innych religii, ani nie będzie się poddawał rytuałom, które są sprzeczne z jego wyznaniem wiary. Przykładowo: Ubierze choinkę, przyjdzie na wigilię, przełamie się opłatkiem, może śpiewać kolędy, ale nie odmawia Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Może medytować wśród buddystów, ale to będzie inna medytacja. W meczecie nie będzie się skłaniał w kierunku Kaaby.

5. Czy może się przyjaźnić z innowiercami i ateistami?

Oczywiście, że może się przyjaźnić z ludźmi innego wyznania i ateistami. Zła była by raczej sytuacja odwrotna. Szanujemy odmienne poglądy o ile nie wynika z nich zło. Zaratusztra ostrzega jedynie przed wchodzeniem w zażyłość z ludźmi nikczemnymi, kłamcami oraz krzywdzącymi ludzi i stworzenia. wyraźnie przeciwstawia się też tolerowaniu ich złych myśli słów i uczynków. Nie jest waży światopogląd człowieka, natomiast jego etyka i moralna prawość jest zasadnicza. Nie istotne jest wyznanie jeśli to człowiek prawy i dobry. Zupełny ateizm, zaratusztrianie uznają za nie w pełni racjonalny. Toteż zarówno fanatycznych ateistów jak i wyznawców destrukcyjnych czy promujących zło światopoglądów zaleca się unikać, lub gdy przybierają szkodliwe, niebezpieczne formy zdecydowanie krytykować. I stawać w obronie pokrzywdzonych.

6, czy obowiązuje go jakiś specjalny strój konfesyjny?

Ortodoksyjni i bardzo pobożni zaratusztrianie noszą białą koszulę sedreh i zdejmują ją tylko podczas ablucji i na noc, oraz pas (kusti ) zawiązany na trzy węzły (dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek), Kusti i biała czapeczka jest zakładana wraz z sedreh w czasie modlitwy, minimum pas sedreh. Generalnie są to akcesoria modlitewne, obowiązkowo utrzymywane w nieskazitelnej czystości. Jeśli przebieranie się sedreh może być kłopotliwe, modlimy się bez tych akcesoriów, ale strój modlitewny pomaga w skupieniu i poczuciu odmienności tego aktu od codziennej bieganiny.

7. jakie święta w ciągu roku go obowiązują?

Żadne święto nie jest obowiązkowe, jak sama nazwa wskazuję dla zaratusztrianina to okazja do nie tylko modlitwy, ale, radowania się albo zadumy. Największe świętowanie odbywa się w Nowruz (nowy rok w przesilenie wiosenne) przez 13 dni. przedtem jest czas kiedy przez 2 tygodnie wspomina się tych co odeszli, okres zadumy kończy rozpalenie wiosennego ognia i rozpoczyna się Nowruz. Poza tym są tak zwane Gahambary święta związane z cyklem przyrody, Gahambar Ajtarahem -dożynki, Yalda w przesilenie zimowe (wigilia) i Zatrost no diso 26 grudnia – wspominanie śmierci Zaratusztry, wspomina się także w inne święto jego urodziny. Świąt jest dużo, związanych z Amesza Spentami i Jazatami, wymieniłem najważniejsze. Poza dwoma świętami zadumy, wszystkie święta są bardzo wesołe, pełne zabaw, poezji, rozmów, odwiedzin, ucztowania, pikników, śpiewów i picia wina.To czas radości, a nie postów i umartwień, modlitwy są krótkie i radosne.

8. Czy posag jest obowiązkowy a jeśli to kto i w jakiej wysokości go płaci?

Nie ma i nie było takich pojęć jak obowiązkowy posag. Jeśli przyszła żona wnosiła dobra materialne do związku małżeńskiego,pozostawały one zawsze jej wyłączną własnością, którą mogłą swobodnie dysponować. To jedna z wyraźnych różnic w traktowaniu kobiet przez zaratusztrian w odróżnieniu od innych religii.


9, Czy musi wobec obcych zaratusztrianin powinien przyznawać się do swojej wiary?


Afiszowanie się swoim wyznaniem, czy pogardliwe chełpienie się swoją wiarą jest uznawane za naganne. Zakazane jest też nawracanie na wiarę Zaratusztry. Można jedynie o niej opowiadać. Zapytany o swoje wyznanie wiary zaratusztrianin powinien odpowiedzieć, kłamstwo jest wielkim skalaniem. Zły duch nazywany jest Drudż czyli kłamca, milczenie, tajemnice, ukrywanie czegoś, jest przez nas również uważane za szczególnie perfidny rodzaj kłamstwa gorszy od innych jego rodzajów. Dotyczy to taże innych tematów.

10. Czy jeśli w niebezpieczeństwie nie wyzna swojej wiary to jakie z tego wynikają dla niego konsekwencje?

Każda, myśl, słowo, uczynek podlega rozważaniu, proste odpowiedzi są czasem niemożliwe, jeśli kłamstwo uratuje komuś życie, waga tego skalania się zmniejsza. Należy pamiętać, że żyjemy w świecie przemieszanym, gdzie Asza jest zakrywana przez Złego ducha. Dlatego właśnie Rozważanie jest nieodłączną częścią życia zaratusztrian i ich medytacji.

11. Czy małżeństwa z innowiercami są dopuszczalne a jeśli to pod jakimi warunkami?

Zalecane są wśród Parsów małżeństwa między zaratusztrianami, ze względu na chęć zachowania wiary. W Iranie i w diasporze nie ma to takiego znaczenia, aczkolwiek współmałżonek powinien znać i szanować nasze wyznanie i nie usiłować nawracać zaratusztrianina , na swoją wiarę, tak jak my tego nie robimy. Powinien także wybór religi pozostawić dzieciom do czasu, kiedy decyzję podejmą świadomie. Minimum u Parsów to 12-15 lat. W diasporze uważa się, że 18 – 21 to dolna granica.

12. Czy są świadectwa zaratusztriańskich doświadczeń mistycznych?

Doświadczenia mistyczne są uznawane za cenne o ile równoważy je rozum Nie jest to główny nurt doświadczania wiary, duchowy kontakt z transcendencją, nie powinien odrywać zaratusztrianina od normalnego życia, ale je uzupełniać. Zaratusztrianie podchodzą również z pewną ostrożnością do doświadczęń mistycznych, pamiętając że Zły duch Aryman gdy rozum zostaje całkowicie uśpiony zsyła wizje gdzie nikczemność, podłość, demony i ich czyny jawią się jako dobre. Jeśli mistyczna wizja nakazuje ci podeptać człowieka lub inną istotę, nie liczyć się z jego cierpieniem, ograniczyć jego wolność to wskazuje na Drudża. Stąd praktyka medytacyjna zaratusztrian jest odmienna od wielu innych.

13. Co zaratusztrianie sądzą o cudach?

Cuda są niemożliwością, są tylko zjawiska, których nie rozumiemy żyjąc w świecie zmieszanym. Ahura mazda dając światu Aszę, jako prawdę, prawa rządzące światem, ład kosmosu, sam zobowiązał sź ich przestrzegać. Nie może i nie chce stanąć ponad prawem, ani mu się przeciwstawić, bo jest sprawiedliwy. Gdyby stał ponad prawami nie byłby sprawiedliwym Bogiem. Stałby się drugim demonem Zła, które stawia się ponad prawem. Burzył by łąd kosmosu tak jak próbuje to robić Kłamliwy Zły duch. Warto zapoznać się głębiej z pojęciem Aszy, to wiele kwestii wyjaśnia.
„W Zaratusztrianizmie Ahura Mazda nie jest typem Boga, który zawiesi prawa rzeczywistości, aby coś zrobić lub komuś pomóc. W koncepcji boskiego zarządzania Zaratusztry nie ma już nieruchomych słońc, cudownych uzdrowień, cudownych plag lub wyzwolenia, czy zmartwychwstania. We wszystkich Gathach nie ma cudów ani zjawisk nadprzyrodzonych; to zadziwiające dla czegoś napisanego 3500 lat temu. Na drodze do Asza Bóg ustanowił prawa rzeczywistości, zarówno w świecie naturalnym, jak i w świecie społecznym – i nie będzie ich łamał.” (https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2019/05/24/czym-jest-asza/)


https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2019/05/24/asza-jako-prawo-ahura-mazdy/

*zalecenie, wskazanie, sugerowanie to sposób na rozwiązywanie większości problemów z jakimi styka się zaratusztrianin. W odróżnieniu od zakazów, nakazów, surowych praw pozwalają one na samodzielną, decyzję o tym jak się zachować w konkretnej sytuacji. Zaratusztrianin w swoich decyzjach odwołuje się do wskazówek Manthrana Zaratusztry, ale nie stosuje ich mechanicznie i ślepo posłusznie wiedząc, że każde zdarzenie musi być indywidualnie przemyślane przed podjęciem decyzji czy wypowiedzeniem opinii. Zaratusztrianie wierzą, że człowiek jest w stanie podejmować moralne i dobre decyzje samodzielnie na podstawie sugestii wynikających z objawienia.

2 myśli w temacie “Pytania do zaratusztrian w katolickim kraju (5)

  1. Marcin Przybył 29 listopada 2019 — 13:13

    Jakie jest uzasadnienie dla modlitwy jedynie w języku Awestyjskim/

    Polubienie

    1. Przepraszam że dopiero teraz: Uzasadnienie, tradycja, piękny i bogaty język, równoległy do sanskrytu, poza tm tak jak mantry w sanskrycie, określone dźwięki i ich zestawienie mają wpływ na człowieka, dlatego nie każdy nawet najwyższego doświadczenia, kapłan zaratusztriański może być manthranem, czyli układającym święte mantry i teksty, do tego jest potrzebna inspiracja Mazdy Ahury, lub którejś/ktoregoś z jej ameszaspentów. załączam linki do mantry Aszem Wohu niech Pani posłucha jej dwóch interpretacji, bo wtedy łatwiej zrozumieć o co chodzi. Modlimy się na wiele sposobów, nie tylko po awestyjsku. ale to oddzielna sprawa, również bardzo ważna. Modlitwą może być również, praca, twórczość, miłosne zjednoczenie radosne spotkanie i taniec. Jak zaratusztrianin Syavash Rastani modli się przez muzykę to 3 link

      Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close