Przyjęcie wiary Zaratusztry

CEREMONIA PRZYJĘCIA WIARY czyli SEDREH PUSZI (NAVJOTE)

Chociaż nie ma górnej granicy wieku osoby, dla której odbywa się ceremonia, w powszechnej praktyce zdarza się to zanim zaratusztriański dziewczyna lub chłopiec osiągną dojrzałość. W żadnym wypadku nie wolno robić tego dla dziecka w wieku poniżej siedmiu lat, ponieważ dziecko w tym przedziale wiekowym nie rozumie znaczenia wydarzenia. Idealnie Navjote musi być wykonane zanim dziecko osiągnie 15 rok życia (jest dyskutowane czy nie za wcześnie) W Vendidad 18.54, późniejszą ceremonię odradzano osobom powyżej 15 roku życia, ze względu na narażenie na złe wpływy. W tekstach zoroastryjskich tradycji z XII-XII wieku mówi się, o zbyt późnej ceremonii że ta grupa to kuszad davaraszni , dosłownie „biegający w niewłaściwym ubraniu”. Obecnie zwraca się szczególną uwagę na świadome przyjęcie wiary, stąd dyskusje dotyczące minimalnego wieku. Zwracano też uwagę, że ustalenie 15 roku życia jako właściwego zostało dokonane, podczas konfrontacji z chrześcijaństwem w okresie od III do V wieku naszej ery.

SEDREH I KUSZTI

Ceremonia jest tradycyjnym wprowadzeniem do społeczności zaratusztrian, Gdy zaratusztrianin zakłada sedreh podkoszulek i pas kuszti, nosi je do końca życia. Święte ubranie oznacza odpowiedzialność rodzicielską, jak również odpowiedzialność za tego, kto przechodzi tę ceremonię. Kiedy dziecko już nosi święte ubranie, oznacza to, że rodzice są teraz zobowiązani do moralnego i religijnego kształcenia dziecka. Jeśli dziecko popełnia nieprawy czyn, to ich obowiązkiem jest zwrócenie uwagi .Tak samo powinni je wspierać i pochwalać prawe czyny. Święty pas i koszula uczą także dziecka odpowiedzialności, ponieważ należy je rozwiązywać przed pewnymi praktykami, takimi jak modlitwa, kąpiel i przed posiłkami, i wiązać je wkrótce po zakończeniu po ich zakończeniu.

PRZYGOTOWANIE

Przygotowania często zaczynają się wiele lat wcześniej. Jeśli w społeczności nie ma mobada i adept nie ma rodziny zaratusztriańskiej, przygotowania prowadzi osoba po sedreh puszi jeśli andżoman ma takie uprawnienia.

PRZYGOTOWANIE DO CEREMONI

PODCZAS CEREMONII MUSI ZNAĆ NA PAMIĘĆ KILKA KLUCZOWYCH MODLITW PO AWESTYJSKU. PRZYGOTOWANIE ADEPTA, KTÓRY NIE POCHODZI Z RODZINY ZARATUSZTRIAŃSKIEJ PRZEBIEGA TAK SAMO JAK DZIECKA, JEGO DECYZJA MUSI BYĆ ŚWIADOMA I W PEŁNI SAMODZIELNA. ADEPT NIE MOŻE BYĆ PODDAWANY NAGABYWANIU I PRESJI DO PRZYJĘCIA WIARY PRZED ANI W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ. W RODZINIE ZARATUSZTRIAŃSKIEJ RODZICE POWINN DZIECKU OPOWIADAĆ I TŁUMACZYĆ W CO WIERZĄ I DLACZEGO.

Przed ceremonią, Adept musi wykąpać się w (świętej/czystej źródlanej) wodzie. To oznacza oczyszczenie fizyczne i oczyszczenie duchowe. W pomieszczeniu na stole ceremonialnym znajduje się pełna taca ryżu, która po ceremonii zostanie przekazana kapłanowi pełniącemu obowiązki. Kwiaty są również umieszczane w pomieszczeniu, po ceremonii zostają przekazane zgromadzonym gościom. Na stole jest także taca z mieszanką orzechów, ziaren granatu, rodzynek i migdałów znajduje się tam również mleko którym adept zostanie pokropiona po ceremonii co symbolizuje dobrobyt. U Farsi poza mlekiem, posypuje się głowę zielem kolendry, lub haomy. Dodatkowym elementem jest lustro (spójrz na swoje postępowanie) wino (symbol życia i radości życia) i portret Zaratusztry.Wino spożywa się po ceremonii

CEREMONIA

Ceremonia jest dość zawiła, składa się z wielu recytacji, wyznania wiary i modlitwy.Podobnie jak większość rytuałów zaratusztriańskich, NSEDREH PUSZI odbywa się w obecności ognia (patrz Atar). W przypadku ceremonii, która odbywa się w miejscu publicznym, ogień nie jest uświęcony i po wydarzeniu może zostać zgaszony.Sama ceremonia Navjote składa się z trzech części: Patet Paszemani, Din no Kalmo i I wprowadzenia w Sedreh i Kuszti oraz Tan Darosti. Patet Paszemani jest tradycyjną modlitwą pokuty i jest odmawiana przez kapłana w imieniu osoby inicjowanej. Sedreh jest następnie zakładana na przedramiona adepta podczas recytowania Jataa Ahu Vairio. adept recytuje następnie Din no Kalmo (recytacja przyjęcia wiary i religii zaratusztriańskiej). Z kolejną modlitwą Jataa Ahu Vairjo sedreh zostaje nałożona na adepta. Następnie kapłan stoi za Adept i rozpoczyna strofy otwierające z Jasztu Ahura Mazdy. Adept przyłącza się i modli w modlitwach Hormazd Koodai i Dżasme Avangee Mazda. Adept jest następnie sadzany i obdarowywany wieńcem z kwiatów`(zwyczaj Parsów). Następnie kapłan odmawia modlitwę Tan Darosti (błogosławieństwa i dobre życzenia), gdzie po raz pierwszy w stosunku do adepta stosuje się odpowiedni prefiks (behdin, osta lub osti) (patrz poniżej). Osoby, które jeszcze nie miały Sedreh Puszi, noszą prefiks Kuurd. Po ceremonii adept jest postrzegany jako członek społeczności zaratusztriańskiej, ponosząc odpowiedzialność za swoje dobre i złe działania. Osoby ze społeczności wyznawców są tytułowana w liturgii jako behdin, „wyznawca [dobrej] religii” W ceremonii poza świątynią mogą uczstniczyć niezaratusztriańscy goście z białym nakryciem głowy. Zwykle niezaratusztrianom wstęp do świątyń jest limitowany lub zakazany ze względu na zachowanie rytualnej czystości. W Indiach ten zakaz jest bardziej przestrzegany. modlitwy które musi znać i rozumieć adept przed ceremonią:

1. Jataa Ahu Vairjo…(ahuna Vairja)
2. Aszem Vohu…
3. Din no Kalmo wyznanie wiary (dopuszcza się recytację powtarzaną za kapłanem)
4. Hormazd Koodai
5. Dżasame Avangee Mazda.

AD. 1. AHUNA VAIRJO

Jataa ahu vairjo
Ataa ratusz aszat czit hacza
Wanheusz dazda mananho
Szjaothananem wanheusz mazdai
Chszatremcza ahurai a jim
Dregubjo dadat uastarem

PRZEKŁAD POLSKI Cyrusa On (Mazda Ahura) jest zarówno upragnionym Mistrzem, jak i Sędzią według Aszy. Dokonuje aktów Dobrej Myśli, aktów życia. Królestwo należy do Mazda Ahury, Pasterza ubogich

AD. 2. ASZEM WOHU

Aszem wohu
wahisztem asti
Uszta asti
Uszta ahmai
hiat aszai
Wahisztai aszem

tłumaczenie: Ład (i prawość) jest dobrem najlepszym, Jest szczęściem. Śzczęście osiąga ten, kto czyni ład i prawość dla najlepszego Ładu (i prawości)

AD. 3. czyli Avestaye Kośti
Avestaye Kośti Kszna otra . Ahurahe . Mazdaao …
Humata . hukszata . hvarszta . jazamaiide …
Maneszni o goveszni
o koneszni, tani o ravani,
giti o meyno,
ażesze hama guna vanahi,
avaaksz o pasziman,
pe patet hom.
Szekaste aariman bad. (3x)


Razesztjaa . Czistiaa
Mazda daatyaa . aszaonjaa . daenayaao . vanhojaa . Maazda jasnoiś …
At . ve . staotaa . aodżaai . Mazda Arja
anhczaa . javat . aszaa . tavaaczaa.
isaaji czaa . dataa anheusz . aredat . vohu . mananhaa
haitjaa . varsztaam . hyat . vasnaa . fraszo temem …


Staomi . aszemAszem . vohu vahisztem . asti… Usztaa . asti… Usztaa . ahmaai . hjat . aszāi vahisztaai . Aszem…

Jathaa . ahu . vairjo… Athaa . ratusz . aszaat-czit . haczaa… Vanheusz.dazdaa.mananho szjaothananaam. vanheusz. Mazdaai… Hszatremczaa. Ahuraai a jim dregubjo.dadat uaastaarem.(2 x)

Aszem . vohu vahisztem . asti… Usztaa . asti… Usztaa . ahmaai hjat . aszāi vahisztaai . Aszem …(1 x)

Fravaraane Mazda . jasnu . ahmi
Mazda . jasnu . Zaratusztisz
fravaraane . aastu tasczaa
fravaretasczaa …
Aastuje humatem mano.
Aastuje huthtem vaczo.
Aastuje hvarsztem szjaotanem.
Aastuje daenaam vanguuim maazdajasnim.
Fraspaajao . kezraam . nizaasnai tiszem .
ksaetva . dataam. Aszaonim.
Jaahaai tinaamczaa buś jein . tinaamczaa
Mazisz taaczaa vahisz taachaa
sraesz taaczaa jaa . aahu irisz. Zaratusztrisz …
Ahuraai . Mazdaai . vispaa vohu . czinahmi …
Aeszaa . asti daenadżaao . Maazda yasnoisz aastu itisz.
Dżasa . me . awanhe Mazdaa
Mazdajasno ahmi Mazdajasnaa Zaratusztri… (3 x)

Aszem . vohu
vahisztem . asti…
Usztaa . asti…
Usztaa . ahmaai
hjat . aszāi
vahisztaai . Aszem…

Hamaa zur bim
hamaa zure hamaa aszu bim
hamaa zure wisz kerfe bim
ham kerfeje kerfe kaaraan bim
dur az vanaah o vanaah kaaraan bim
ham kerfeje . baste kosztiaan
o nikaan o vahaane haft keśvar zamin bim …
Ata jamjaat jata aafrinaami

Aszem . vohu
Vahisztem . asti…
Usztaa . asti…
Usztaa . ahmaai
hyat . aszaai
vahisztaai . aszem…

tłumaczenie:

By zdobyć przychylność Ahura Mazdy, Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny I wyrzekam się tych niszczących myśli, słów i czynów, które przejawiają się przez moje ciało i duszę, w sposób doczesny lub duchowy, oraz przejawiam skruchę.

Odrzucam je trzema słowami Niech przepadnie kłamstwo i zniszczenie! (3)

Najbardziej prawe jest postrzeganie objawione przez Mazdę, a najbardziej słuszna jest religia (daena) Zaratusztry. „Jestem, o Mazdo, Twoim wyznawcą i będę uważał się za niego tak długo, jak tylko starczy mi sił i woli sprawiedliwości. W ten sposób, poprzez dobre myśli, będą promowane prawa życia, poprzez prawdziwe uczynki odnawiające życie, tak jak życzy sobie Mazda.”

Chwalę Aszę jako najwyższą dobroć. On przynosi Usztę (promienne przebudzenie). Uszta przybywa do osoby, która jest sprawiedliwa w służbie najwyższej sprawiedliwości (prawdy). Obydwaj, Pan i Przywódca zostaną wybrani ze względu na ich sprawiedliwość. Te dwie desygnacje mają miejsce poprzez dobre myśli, A czyny są podejmowane dla Mazdy (mądrze, by wspierać świat). A siła Chszatra (królestwa Ahura Mazdy) jest dla tych, którzy pomagają prawowitym, którzy są uciskani. (Dwa razy od „Obydwaj….) Asza to najwyższe dobro. On przynosi Usztę. Uszta przybywa do osoby, która jest sprawiedliwa w służbie najwyższej sprawiedliwości (prawdy). Ja, z moimi przekonaniami i wierzeniami, wybieram dla siebie wiarę w Mazdę i bycie Zaratusztrianem.

Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Przyjmuję „sumienie i świadomość” (deana = religia) Oraz to, by być Mazdajasna (= wyznawca Ahura Mazdy) Który pozostawia Cię wolnym, uczy samodzielności i jest sprawiedliwy.

Dlatego też, spośród religii, które były i które będą, Ta jest największa, najlepsza i najwznioślejsza. Jest święta i zoroastryjska. Przypisuję wszystko co dobre Maździe. Takie jest moje uznanie dla Dobrej Religii.

Przybądź mi na pomoc, o Mazdo! (3 razy)

Aszem Vohu (Prawość jest najwyższym dobrem)

Abyśmy się zjednoczyli w sile i prawości. Abyśmy się zjednoczyli w dobrych czynach i dołączyli do ludzi zasłużonych. Abyśmy byli z dala od kłamstw i kłamców. Abyśmy dołączyli do noszących kuszti (zaratusztrian) i dobrych ludzi z siedmiu kontynentów. Niech się stanie. Aszem Vohu…

AD. 4.Hormazd kodaaj

Hormazd kodaaj ahereman awaadaszaan duur
avaaz-daasztaar; zad szekaste baad aryman,
devaan darujaan, jaadujaan darvandaan kjikaan karafaan sastaaraan,
hunehaaraan aaszmohaan darvandaan duszmanaan friijaan
zad szekaszeh baad.
Duszpaad-aszahaan awaad-aszaan baad;
duszmanaan satoh baad;
duszmanaan awadaszan baad.
Hormazd kodaji az hamā gunāh patet paszemānum,
az harvasztiin duszmata duzuha duzvarszta,
mem pa getii manid,
oim goft oim kard,
oim jast, oim buun buud ested,
az aan gunaah manaszni
gavaszni kunaszni,
tanii ravaanii,
geti minoaani,
oke rawaksz paszemaan,
pa see gavaszni pa patet hom.
ksznaotra ahuro mazdaao taroidite anrahe mainjeusz.
Haitijaa varsztaam hjat vasnaa
feraszoo-temem; staomi Aszem

Ad 5.Dżasa me avanhe Mazda (3)


Mazdajasnoo ahmi
mazdajasnoo Zaratusztrisz
fravaraane astutasczaa fravaretasczaa.
Aastuje humatem manoo,
aastuye huhtem vaczoo,
astujee hvarsztem szjao-thanem.
astujee daeenaam vanhuhjim
maazdajasnjim fraspaa-jaohedraam,
nidhasnai-tiszem,
kavaeet-vadathaam aszaonjim,
jaa haaiti-namczaa,
boszje-intinaamczaa mazisztaacza,
vahisztaczaa,
sraesz-taczaa, jaa Ahuuirisz zaratusztrisz.
Ahuraai Mazdaai vispaa vohu czinahmi.
Aeszaa asti daeenajaao
maazdajasnooisz aastujistisz.

tłumaczenie:

DŻASA ME AVANHE MAZDA!
Modlitwa błagalna, i wyznanie wiary. przybądź mi Mazdo do pomocy

O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
Jestem wierny Mazdzie i jestem czcicielem Mazdy;
wielbiąc Mazdę podążam drogą Zaratusztry,
żarliwie wyznaję wiarę i wiara moja jest z mojej woli i chęci.
Pochwalam to co dobrze pomyślane
i Dobrą Myśl,Chwalę dobrze wypowiedziane słowo
Chwalę dobrze wykonany uczynek.
Chwalę dobrą religię

Czczę Mazdę, która ucisza kłótnie,
nie pokładam nadziei w orężu,
Uświęcony jest ten,
który wyznaje dobrą religię
Dlatego też, spośród religii,
które były i które będą,
Ta jest największa,
najlepsza i najwznioślejsza.
Jest święta i zoroastryjska.
Przypisuję wszystko co dobre Maździe!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close