Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

HORDAD AWESTASIROZA PIERWSZA – MODLITWA WYLICZAJĄCA ŚWIĘTE BYTY przewodniczące 30 dniom miesiąca.

Modlitwa Siroza pierwsza jest ciekawa ze względu na informację o najważniejszych świętych bytach w Zaratusztraianizmie. Ponadto niesie wiedzę o starożytnym kalendarzu zaratusztrian. Umieściłem dodatkowo komentarze by cztelnik niewyspecjalizowany mógł rozszyfrować terminologię zaratusztriańską. Tekst właściwej modlitwy został wybity kursywą. Prostym pismem zaznaczono objaśnienia

Zwracam się ku:

1. Ormazdowi.

Ahura Mazdzie, jasnemu i chwalebnemu, i Amesza-Spentom.

Ormazd Bóg, Awestyjskie Ahura Mazda. Opiekun pierwszego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

2. Vohumanowi.

Do Vohu-Manah; do Pokoju, którego oddech jest przyjazny i który jest potężniejszy w niszczeniu niż wszystkie inne stworzenia; do niebiańskiej Mądrości, stworzonej przez Mazdę; i do Mądrości nabytej przez ucho, wykonanej przez Mazdę.

Awestyjskie Vohu Manah, Jedna z emanacji Boga, Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny, DoBra Myśl, Dobre Myślenie. Opiekun drugiego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

3. Ardwahisztowi.

Do Aszy-Wahiszty – Prawa i Prawość, kosmiczny porządek, najpiękniejszej; upragnionemu Airyamanowi, stworzonemu przez Mazdę; do instrumentu wykonanego przez Mazdę; i dobrej Saocze, z oczami pełnymi miłości, uczynionym przez Mazdę i świętymi.

Awestyjskie Asza Vahiszta Jedna z emanacji Boga, (Phl. Ardwahisht): świeci. Najwyższa Asza, Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny, przewodnicząca Aszy i ogniowi. Opiekun trzeciego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

4. Szahriwarowi.

Do Kszatry Wairii; do metali; do Miłosierdzia i ulitowania.

Szahriwar. awestyjskie Khshathra Vairya Jedna z emanacji Boga, (Phl. Shahrewar): dosłownie. „Pragnienie pożądanego Panowania”Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny, rządzący metalami.Opiekun czwartego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

5. Spandarmad.

Do dobrej Spenta-Armaiti i do dobrego Ratu, z oczyma miłości, uczynionymi przez Mazdę i świętymi.

Awestyjskie Spenta ArmaitiJedna z emanacji Boga, (Phl. Spandarmad): dosłownie „Święta Pobożność”, Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny, panujący nad ziemią, miłością i pobożnością, Opiekun piątego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

6. Hordad

Do Haurwatat, mistrzyni; pomyślności pór roku i lat, mistrzów świętości.

Awestyjskie HaurvatatJedna z emanacji Boga, (Phl. Hordad): Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny, dosłownie. „Doskonałość lub zdrowie”. Przewodzi wodzie. Opiekunka szóstego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

7. Amurdad.

Do Ameretat, mistrzymi; do otłuszczenia i trzód; do obfitości ziarna; oraz potężnej Gaokerenie stworzonej przez Mazdę.(W gahu Hawan): do Mitry, pana szerokich pastwisk i do Ramana Hwastry.(W gah Rapithwin): do Aszy Wahiszty i do Atara, syna Ahury Mazdy.(W gahu Uzerin): do Apama Napata, wysokiego pana, i do wody stworzonej przez Mazdę.(W gah Ardwisurem): do Fravaszi wiernych i do kobiet, które rodzą wielu mężczyzn; do pomyślności pór roku; do dobrze ukształtowanej i wysokiej Siły, do Veretraghny, stworzonego przez Ahurę, i do miażdżącego Ascendentu.(W gah Uszahin): świętemu, pobożnemu, bijącemu Arcydemona Sraoszy, który sprawia, że ​​świat rośnie; Rasznu Raziszcie i Arsztatowi, który sprawia, że ​​świat rośnie, który sprawia, że ​​świat wzbiera.

Amurdad. Awestyjskie AmertatJedna z emanacji Boga, (Phl. Hordad): Amesza Spenta święty byt nieśmiertleny dosłownie Nieśmiertrlność”, rządzący Ziemią, Opiekunka siódmego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

8. Dai-pa-Adarowi.

Stwórcy Ahura Mazdzy, jasnemu i chwalebnemu, oraz Amesza-Spentom.

9. Adarowi.

Do Atara, syna Ahury Mazdy; ku chwale i bogactwu, zrobionym przez Mazdę; ku Chwale Ariów, uczynionych przez Mazdę; do Chwały Kawich, stworzonych przez Mazdę.

Do Atara, syna Ahury Mazdy; do króla Husrawa; do jeziora Husrowa; do Góry Demawand, wykonanej przez Mazdę;

do jeziora Czeczasta, uczynionego przez Mazdę; ku Chwale Kavich, uczynionych przez Mazdę.Do Atara, syna Ahury Mazdy; do Góry Demawand, wykonanej przez Mazdę; ku Chwale Kawich, wykonanej przez Mazdę.

Do Atara, dobroczynnego, wojownika; Bóg, który jest pełnym źródłem chwały, Bóg, który jest pełnym źródłem uzdrowienia.Do Atara, syna Ahury Mazdy, ze wszystkimi Atarami; do Boga Nairjo-Sianga , który mieszka w pępku królów

Adar, Awestyjskie AtarŚwięty Ogień symbolizujący Światło Boże. Najczystszy na ziemi z tworów Boga. Jazat, Opiekun dziewiątego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

10. Abanowi.

Do dobrych wód, wykonanych przez Mazdę; do świętego źródła wody Ardvi Anahita; do wszystkich wód stworzonych przez Mazdę; do wszystkich roślin wyprodukowanych przez Mazdę.Do dobrych wód, wykonanych przez Mazdę; do świętego źródła wody Ardvi Anahit; do wszystkich wód stworzonych przez Mazdę; do wszystkich roślin wyprodukowanych przez Mazdę.

Aban. Jazatka, Aredvi Sura Anahita: . „silna, nieskazitelna Anahita”, kobieta Jazat uosabiająca wodę strumienie, rzeki. Mieszka w regionach gwiaździstych (por. Yt 5,85, 88, 132). Jej hymn jest zachowany w Jaszt 5 . Znana również jako Aban Jazat. (Var: Arduisur)

Opiekun dziesiątego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

11. Khwarszeda.

Do nieśmiertelnego, lśniącego, szybkiego Słońca.

Khwarszed Jazat słońca. Personifikacja Chwareny- chwały bożej zsyłanej przez Ahura Mazdę. Opiekun jedenastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

12. Mah.

Do Księżyca, który trzyma w sobie nasienie Byka; jedynemu stworzonemu bykowi; do byka wielu gatunków.

Mah. Jazatka Księżyca, opiekunka kobiet i byków personifikujących siłę i moc. Opiekunka dwunastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

13. Tisztara.

Do Tisztry, jasnej i chwalebnej gwiazdy; potężnemu Satavaśa, stworzonemu przez Mazdę, który popycha wody do przodu; do gwiazd stworzonych przez Mazdę, które mają w sobie nasienie wód, nasienie ziemi, nasienie roślin; do gwiazdy Vanant, wykonanej przez Mazdę: do tych gwiazd, których jest siedem, Haptoiringas, wykonanych przez Mazdę, chwalebnych i uzdrawiających.

Tisztra. gwiazda: Syriusz Jazat. Opiekun trzynastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

Gwiazdozbiory t\strzgące sfery niebieskiej przed Arymanem
Tisztra. Gwiazda Syriusza w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Najjaśniejsza gwiazda północnego nieba
Satvas Gwiazda Canopus najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Kila, druga (po Syriuszu) pod względem jasności
Haptoringa. gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy

14. Geusz Urvana.

Za ciało Krowy, za duszę Krowy, za potężną Drwaspę, stworzoną przez Mazdę i świętą.

Awestyjskie Geusz Urwan, synonimy: Dusza Stworzenia, Dusza Istot żywych, dusza Krowy. także personifikacja wszystkich zwierząt. Opiekun czternastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego.

15. Dai-pa-Mihra.

Stwórcy Ahura Mazdzie, jasnemu i chwalebnemu, oraz Amesza-Spentom.

Dai-pa-Mihr. Jazat. „Dawca światła” Opiekun piętnasnastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

16. Mihra.

Do Mitry, pana szerokich pastwisk, który ma tysiąc uszu i dziesięć tysięcy oczu, Jazata wzywanego własnym imieniem; do Ramana Hwastry*.

Pahlawi Mihr, Awestjskie Mitra. Jazat strzegący umów i przysięg, personifikacja światła. (pochodzenia indo-irańskiego). jeden z trzech strażników i sędziów obok Saraoszy i Rasznu, przy moście Czinwaat (most rozdzielenia) gdzie po śmierciodbywa się ujawnienie duszy człowieka jej losu i jawnienie jej skalań. Nazwa szesnasnastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

• râma [râman hvâstra] dosłownie „Pokój”, jazat powietrza (k447); pokój, Pan dobrych i rozległych pastwisk, opiekun trzód. Hvastra dosłownie „Pasterz” tysiąc uszu i dziesięć tysięcy oczu Aluzja do niemożności ukrycia skalania prze Mitrą.

17. Sroszy.

Do świętego, silnego Sraoszy, który jest wcielonym Słowem, potężnym i mocarnym jazatem.

Awestyjskie Sraosza, dosłownie „słuchanie”  „Słuchanie”; istota duchowa, która strzeże duszy przez trzy dni po śmierci. Jazat słuszności, jeden z trzech strażników i sędziów obok Mitry i Rasznu, przy moście Czinwaat (most rozdzielenia) gdzie po śmierciodbywa się ujawnienie duszy człowieka jej losu i jawnienie jej skalań. Nazwa siedemnasnastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego

18. Rasznu.

Do Rasznu Raziszty*; Arsztatowi, który sprawia, że ​​świat rośnie, który sprawia, że ​​świat rośnie; do prawdziwej mowy, która sprawia, że ​​świat rośnie.

Rasznu, kobieta jazat sprawiedliwości, jedna z trzech strażników i sędziów obok Mitry i Sraoszy, przy moście Czinwaat (most rozdzielenia) gdzie po śmierciodbywa się ujawnienie duszy człowieka jej losu i jawnienie jej skalań. Nazwa osiemnasnastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego
*Raziszta Najjbardziej prostolinijny, najsprawiedliwszy, najlepszy

19. Frawardina.

Do potężnych, obezwładniających świętych Frawaszi.

Farwardin avestyjskie Frawaszi Geniusze duch opiekuńcze wszelkiego bytu. Przed dusza człowieka. Nazwa dziewiętnastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego; także nazwa pierwszego miesiąca roku. odpowiednik: „Frawardin

20. Warharana.

Za dobrze ukształtowaną, wysoką Siłę; do Veretragny, uczynionego przez Ahurę; do miażdżącego Ascendentu.

Nazwa dwudziestego dnia miesiąca według kalendarza religijnego zoroastryjskiego. Awestyjskie Verethraghna (Phl. Warharan): dosłownie. „zwycięstwo”, Jazat uosabiający zwycięstwo (Var: Pers. Bahram, Behram.) (Pochodzenie indo-irańskie)

21. Ramana.

Do Ramana Hwasztry; do Vaju, który działa wysoko i jest potężniejszy w niszczeniu zła niż wszystkie inne stworzenia: do tej części ciebie, o Vaju, która należy do Spenta-Mainju; do suwerennego Nieba, do Nieskończonego Czasu, do suwerennego Czasu Długiego Okresu.

Jazat personifikacja radości i szczęścia. Nazwa opiekuna dwudziestego pierwszego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego.

22. Wada.

Do szczodrego Wiatru, który wieje poniżej, powyżej, przed i za; do męskiej Odwagi.

Vayu (Phl. Wad): Yazad uosabiający wiatr lub atmosferę (var. Gowad, Govad) (pochodzenia indo-irańskiego). Nazwa opiekuna dwudziestego drugiego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego.

23. Dai-pa-dena.

Do Stwórcy, Ahury Mazdy, jasnego i chwalebnego; do Amesza-Spentów.

Dai-pa-den ( dawca dnia?) Imię Jazata opiekuna dwudziestego trzeciego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego

24. Den.

Do Najbardziej na prawej Chisty*, uczynionej przez Mazdę i świętych nieśmiertelnych; dobremu Prawu czcicieli Mazdy.
* Patrz, werset 25

25. Arda.

Do Aszi Vanguhi*; do dobrego Czisti**; do dobrej Erete***; do dobrego Rasastata****; Do Dobrobytu i bofactwa i Chwały, wykonanej przez Mazdę; do Parendi *****, lekkiego rydwanu; ku Chwale Ariów wykonanej przez Mazdę; do królewskiej chwały wykonanej przez Mazdę; do tej Chwały, której nie można przejąć siłą, stworzonej przez Mazdę; ku chwale Zaratusztry, uczynionego przez Mazdę.
• Awestyjskim odpowiednikiem jest „Ashi Vanghuhi”. (Var: „Ashishwangh)
** Jazat Kobieta personifikacja mądrości religijne. Jej imię prawdopodobnie oznacza „Instrukcję”. Znany również jako Razishta Chista („Najbardziej prawa Chista”)
*** Jazat Kobieta personifikacja prawdy
**** rasãstâtô [rasãstât], prawdomówność, prawość, sprawiedliwość, słuszność; Rasastat, przewodniczący Yazad

Do Aszi Vanguhi*; do dobrego Czisti**; do dobrej Erete***; do dobrego Rasastata****; Do Dobrobytu i bofactwa i Chwały, wykonanej przez Mazdę; do Parendi *****, lekkiego rydwanu; ku Chwale Ariów wykonanej przez Mazdę; do królewskiej chwały wykonanej przez Mazdę; do tej Chwały, której nie można przejąć siłą, stworzonej przez Mazdę; ku chwale Zaratusztry, uczynionego przez Mazdę.

Ard Dosłownie „dobre błogosławieństw0, nagrodzie”, imię Jazata przewodniczącego błogosławieństwu; nazwa dwudziestego piątego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. Av. odpowiednikiem jest „Ashi Vanghuhi”
Awestyjskim odpowiednikiem jest „Ashi Vanghuhi”. (Var: „Ashishwangh)

** Jazat Kobieta personifikacja mądrości religijne. Jej imię prawdopodobnie oznacza „Instrukcję”. Znany również jako Razishta Chista („Najbardziej prawa Chista”)
*** Jazat Kobieta personifikacja prawdy
**** rasãstâtô [rasãstât], prawdomówność, prawość, sprawiedliwość, słuszność; Rasastat, przewodniczący Yazad
***** Jazat kobieta „Obfitość” lub „Pełnia”. (pochodzenia indo-irańskiego)

26. Arsztada.
wykonanej przez Mazdę, siedziby świętego szczęścia.

Awestyjskie Arsztad, dosłownie „prawość, sprawiedliwość”, imię Jazata przewodniczącego sprawiedliwości; nazwa dwudziestego szóstego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. 
Arsztadowi, który sprawia, że ​​świat rośnie; do góry Ushi-darena*,

* Ushi-darena
. W wieku 20 lat Zaratusztra udał się na świętą górę Uszi Darena „Górę posiadającą moc boskiego intelektu”. Przebywał tam przez dziesięć lat, poświęcając swój czas na modlitwę, medytację i zjednoczenie z Boskimi Istotami. Uszi Darena (Hormuzd Jaszt) to miejsce, gdzie Zaratusztra z oświecony, zdobył swoje Usz (Objawienie). Jego spotkania z Amesza Spentami mogły również mieć miejsce na tej górze. Ushi-darena, stworzona zostałą przez Mazdę, na siedzibę „świętego szczęścia” i „królewskiej Chwały” – Chwareny (patrz 19. ZAMYAD JASZT „Hymn do ziemi”)

27. Asmana.
Do wysokich, potężnych Niebios; do jasnej, szczęśliwej, błogiej siedziby świętych.


Asman (Av., poseł) 
dosłownie „niebo”, imię Jazata panującego nad niebem; nazwa dwudziestego siódmego dnia miesiąca według kalendarza religijnego zaratusztrianizmu.

28. Zam. 

Do szczodrej Ziemi; do tych miejsc, do tych pól; do góry Ushi-darena, wykonanej przez Mazdę, siedziby świętego szczęścia; wszystkim górom stworzonym przez Mazdę, które są siedliskami świętego szczęścia, pełnego szczęścia; do królewskiej chwały wykonanej przez Mazdę; do tej Chwały, której nie można przejąć siłą, stworzonej przez Mazdę.


Dosłownie „ziemia”, Jazat przewodzący ziemi; nazwa dwudziestego ósmego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. Awestyjskim
odpowiednikiem jest ‚zem’

29. Mahraspanda.

Do świętej, czyniącej sprawiedliwość Mathra Spenta; do Prawa przeciwnego Dawom, Prawa Zaratusztry; do tradycyjnego od dawna nauczania; dobrego Prawu czcicieli Mazdy; do Nabożeństwa do Mathra Spenta; do zrozumienia, które zachowuje Prawo czcicieli Mazdy; do wiedzy o Mathra Spenta; do niebiańskiej Mądrości stworzonej przez Mazdę; do Mądrości nabytej przez ucho i stworzonej przez Mazdę.

Jazat Mahraspand ,(Av.), Manthra Spenta

Dosłownie. „Święte Słowo”, imię Jazata , który ucieleśnia Święte Słowo; nazwa dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. Awestyjskim odpowiednikiem jest Manthra Spenta (święta mantra, pieśń, modlitwa, medytacja)

30. Anagrana.

Do wiecznej i suwerennej świetlistej przestrzeni; do jasnego Jazat Anaghra Raocza (Av.), Anagran.
Dosłownie. „niekończące się światło”, imię Jazata ; nazwa trzydziestego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. (Var. ‚Aneran’; Av. ‚ Anagra raocza); do suwerennego miejsca wiecznego Weal; do mostu Czinwat, wykonanego przez Mazdę; wysokiemu panu Apamowi Napatowi i wodzie stworzonej przez Mazdę; do Haomy, świętego urodzenia; do pobożnego i dobrego Błogosławieństwa; do wielkiej myśli mędrców; do wszystkich świętych bytów świata niebiańskich i materialnych; do wielkich, obezwładniających zło Frawaszi wiernych, do Frawaszi pierwszych mężów prawa, do Frawaszi najbliższych krewnych; do każdego Świętego Bytu wezwanemu własnym imieniem
.

Jazat Anaghra Raocza (Av.), Anagran.
Dosłownie. „niekończące się światło”, imię Jazata ; nazwa trzydziestego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. (Var. ‚Aneran’; Av. ‚ Anagra raocza)

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close