Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

GATHY NASZ PRZEWODNIK

Fragment wprowadzenia do nowego tłumaczenia Gath Dr. Ali Akbara Jafarey’a

THE GATHAS, OUR GUIDE the thought-provoking divine songs of Zarathushtra
translated by Ali A. Jafarey USHTA PUBLICATION


Dr Ali Akbar Jafarey (1921 – 2020) urodził się w Kerman w Iranie. Ukończył edukację na poziomie uniwersyteckim w Karaczi. Otrzymał doktorat z języka i literatury perskiej, studiował trzynaście języków żywych i starożytnych, studiował także językoznawstwo, antropologię, literaturę indoirańską, historię, geologię i metody badawcze. W Arabii Saudyjskiej pracował jako tłumacz/antropolog w Arabian Research Division firmy Aramco. W 1991 roku dr Jafarey wraz z siedmioma innymi współzałożycielami założył Zgromadzenie Zaratusztriańskie w Los Angeles. Dr Jafarey był prawdziwym Ashavanem i miłośnikiem Zaratusztry i jego boskiego przesłania. Jego wiedza o Gathah i jego pasja do nauczania innych odegrały zasadniczą rolę w szerzeniu religii Zaratusztrian na całym świecie. Był uosobieniem oświecenia oraz ojcem i przyjacielem każdego, kogo spotkał. Jego życiową misją było szerzenie przesłania Zaratusztry i robił to do ostatniego tchu. ( nota biograficzna za: Kalifornijskim Centrum Zoroastryjskim)

Gathy w Aweście

 To właśnie Avesta obrazowo pokazuje pozycję Gath. Są umieszczone na najwyższym piedestale. „Pozdrowienie” na początku Gath, autorstwa nieznanego poety awestyjskiego, nazywa myśli, słowa, czyny Aszo Zaratusztry jako „idealne”, wzywa wiecznie żyjących uczonych do ich zgodnego należytego głoszenia i składa im kłoniąc się hołd (Pieśń 1.0). (…) W Aveście Gathy to natchnione przez Bogs słowa Aszo Zaratusztry, najświętszego ze świętych. Yasna 55 to odpowiednia długa pochwała na cześć Gath. Mówi, że „są Pierwotnymi Zasadami Życia. … Są one, takie jak życzy sobie Bóg, przeznaczone do utrzymania zawsze odnawianego i teraźniejszego życia. … Gathy są naszymi strażnikami i obrońcami. Są pożywieniem dla naszych umysłów, pożywieniem i ubraniem dla naszych dusz.

Wezwanie do rozważania

1. Jest tylko jeden Bóg, Bóg Subtelnej Mądrości, Ahura Mazda, stwórca, podtrzymujący inicjator i opiekun kosmosu (Pieśni 8 i 9).

2. Należy porzucić wszelkie przesądne wierzenia w fałszywych bogów, boginie i podobne wiarę w wyimaginowane istoty oraz w odprawianie rytuałów w celu ich ich zaspokojenia i porzucić wszelkie irracjonalne idee i praktyki (pieśń 5). 8

3. Religia Dobrego Sumienia (Daena Vanghui), Gathyjska nazwa religii Zaratusztrian, jest powszechna, uniwersalna i dla wszystkich (Pieśni 9.10 i 17.1).

4. Boskie oświecenie (seraosza) ujawnia mnogość boskich zdolności, które prowadzą do zrozumienia zasad tworzących kosmos, uporządkowanego wszechświata. Najważniejsze z nich to:

  •  – Spenta Mainju, postępowa system zasad oparty na przyjętych zasadach i wartościach – boska władza, która tworzy, utrzymuje i wspiera;
  • Asza, sprawiedliwość, uniwersalne prawo, które precyzyjnie reguluje każdy ruch w kosmosie;
  • Vohu Manah, mądrość stojąca za każdym prawym posunięciem;
  • Vohu Kszhatra, dobre rządy i życzliwa moc, która utrzymuje dobry porządek we wszechświecie;
  • Aramaiti, spokój i cisza nabyte pod dobrymi rządami, niezbędna do wspierania kosmosu
  • Haurvatât, pełnia osiągnięta w spokojnych warunkach;
  • – i Ameretât, wieczność osiągnięta przez całość.
  • (Te abstrakcyjne zasady stanowią główne punkty większości z siedemnastu pieśni Gath.)

5. Wszechświat został stworzony jako dobry i rozwija się, ewoluuje w sposób uporządkowany w kierunku ukończenia, jak zamierzył jego Stwórca, Ahura Mazda (Pieśni 8 i 9).

6. Ludzkość została obdarzona wolnością myśli, słowa i czynu i człowiek ma jasny umysł, może rozróżniać, co jest dobre, a co złe dla ludzkiego społeczeństwa (Pieśni 3.2, 4.9,11,12).

7. Istota ludzka ma dwie mentalności — Spenta Mainyu, mentalność postępowa i Angra Mainyu, mentalność opóźniająca. Progresywna mentalność pomaga mu doskonalić siebie i otaczający go świat. Mentalność opóźniająca szkodzi jemu i światu. Mądrzy wybrają zatem i promują lepszą mentalność (Pieśni 3,4,10).

8. Świat ludzki na tej ziemi jest podzielony na dwa obozy — Sprawiedliwych i Bezbożnych. Celem sprawiedliwych powinno być pozyskiwanie niesprawiedliwych do obozu sprawiedliwych, a tym samym zapewnienie wszystkim dobrego życia (Pieśni 3, 4, 10 i wiele innych odniesień).

9. To, co jest dobre, można najlepiej zrozumieć, studiując przyrodę, pogłębiając wiedzę, harmonizując ze wszystkim, co jest dobre i pożyteczne oraz wspierając środowisko — nasze ludzkie społeczeństwo i resztę ożywionego świata (Pieśni 7.3, 8.6,9.12,13, 15,3).

10. Ludzkość, jeśli zechce, może rozwinąć wszystkie powyższe boskie zdolności i stać się twórcą i w istotnym odnowicielem, opiekunem i promotorem swego pełnego darów środowiska, a także stać się duchowo doskonałą i wieczną boską (Pieśni 4.16, 8.3, 9.9, 13.3).

11. Jeśli ktoś nie dokonuje właściwego wyboru, jego świat nadal jest chaotyczny, a on ponosi tego konsekwencje, dopóki nie przyjmie tych boskich zasad (Pieśni 8.5, 17.6,8,9)9.

12. Prędzej czy później nastąpi pełna poprawa i doskonałość stanu ludzkość i osiągnie ona pełnię oraz życie wieczne (PnP 10.7).

13. Nie ma dyskryminacji. Kasta, kolor skóry, rasa i narodowość w ogóle nie odgrywają żadnej roli w uniwersalnym przesłaniu Zaratusztry (brak odniesień).

14. Ludzkość jest swoim własnym zbawicielem. Każda osoba, kierowana wnikliwym „dobrym umysłem” i „dobrym sumieniem”, powinna pracować na rzecz poprawy siebie i bliźnich oraz życia na świecie (Pieśni 3 i 10).

15. Mężczyźni i kobiety są równi i cieszą się takimi samymi prawami w wolnym i odpowiedzialnym społeczeństwie. Wyższość leży tylko w sprawiedliwych uczynkach (pieśni Gatha 3.2, 17,5, A Airyema Ishya i pieśni Haptanhaiti 1.6, 5.3).

16. Najmniejszą jednostką społeczeństwa ludzkości jest rodzina, a największą jednostką cały ludzki świat. Wszystkie jednostki — dom, miasto, stan, kraj i świat — powinny być zjednoczone i połączone miłością i mądrością (Pieśni 4.16,18, 5.1, 6.3,4).

17. Każda osoba powinna zdobywać i promować mądrość. Społeczeństwo ludzkie powinno być społeczeństwem intelektualnym składającym się z bezinteresownych, oddanych członków (Pieśni 3.1, 4.6, 17, 19, 7.10).

18. Wolne społeczeństwo ludzkie powinno wybierać tylko do rządów w pełni wykwalifikowane osoby prawych ludzi i zasługujących na urzędy doczesne i duchowe w prawdziwie demokratycznym środowisku, a tym samym ustanowić ceniony i wybrany system rządów (Yatha Ahu, Pieśni 2 i 16).

19. Podstawowym celem każdego człowieka powinno być stworzenie lepszego świata w duchu i ciele. Społeczeństwo ludzkie musi się rozwijać. Każdy członek musi wytrwać, aby go promować. Modernizacja myśli, słów i czynów powinna być na porządku dziennym (Pieśni 3.9, 7.5, 11.9, 13.11).

20. Oświecenie i szczęście przychodzą do osoby, która daje szczęście innym bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Oświecone i szczęśliwe życie jest tym, czego każdy człowiek potrzebuje do osiągnięcia i pełni (Pieśń 8.1).

21. Modlitwy pomagają człowiekowi komunikować się z Bogiem. Są ożywcze, nakierowujące i satysfakcjonujące. Pomagają doświadczyć boskiej miłości. Modlić się można zawsze, gdziekolwiek iw jakimkolwiek stanie czuje się potrzebę komunikacji z Bogiem. Można to robić samemu lub w towarzystwie innych. Modlitwy można odmawiać w cichej medytacji .

Tribute to Dr. Ali A Jafarey – California Zoroastrian Center

Nie ma kolizji i konfliktu

Gathy nigdy nie zagłębiają się w szczegóły tego, co należy, a czego nie wolno robić w społeczeństwie. Gathy nie ingerują w szczegóły codziennego życia. Nie utrudniają życia, dysząc nad karkiem. Nie mówią, co jeść, a co odrzucić, w co się ubrać, a co zedrzeć z siebie, co budować, a co niszczyć, kiedy pracować, a kiedy przejść na emeryturę, kiedy świętować, a kiedy opłakiwać, co jest chorobą i jakie jest na nią lekarstwo i jakie rytuały dotyczą zmarłych i jak pozbyć się zwłok… Gdyby to było zapisane w Gathah, taka formuła spowodowałaby, że Gathy stałyby się w krótkim czasie przestarzałe. Oświecony przez Boga Zaratusztra dobrze wiedział, że społeczeństwo i cywilizacja nie pozostaną niezmienne przez wieki. Zmieniają się one nieustannie wraz z upływem czasu. Widoczne są wyraźnie różnice społeczne w zależności od czasu i miejsca. Wszelkie instrukcje dotyczące życia codziennego zestarzałyby się lub byłyby nie na miejscu w innym miejscu, a jeśli stałyby się tradycją, której należy się trzymać, okazałyby się jedynie przeszkodą w zmieniającym i rozwijającym się świecie. Nie oznacza to, że Gathy opowiadają się za porzuceniem lub odrzuceniem jakiejkolwiek dobrej, logicznej i użytecznej tradycji. W rzeczywistości sprzyjają zachowaniu i promowaniu bogatego i wzbogacającego dziedzictwa (Pieśń 9.2). To, co wypierają i odrzucają, to przestarzałe, zapóźnione, bezużyteczne, głupie, niezrozumiałe i przesądne zwyczaje. Uniwersalne przesłanie nie może narzucać tradycji jednego społeczeństwa innym. Uniwersalne przesłanie powinno być ponad różnicami regionalnymi i czasowymi. I tym właśnie są Gathy. Mając Gathy za przewodnik, nie trzeba na próżno próbować, zatrzymać czas i przenosić sposób życia z jednej do innej krainy, tylko po to, by utrzymać przestarzałą, praktykę nie pasującą do miejsca i czasu. Z Gathami jako przewodnikiem, nie trzeba wycinać, przycinać, łatać, łączyć i wklejać, ani zmieniać, ani podmieniać, przekształcać, transmutować i modyfikować żadnego zwyczaju tylko po to, by przystosować się do, jak można by to nazwać, obcego środowiska. Społeczeństwo gathyjskie, jest zawsze świeże, zawsze nowoczesne, zawsze logiczne, zawsze naukowe i zawsze boskie i zwycięskie. Niczego nie trzeba adaptować, gdy ma się Gathy za przewodnik.

Powrót do Gath?

Powrót do Gath? Brzmi to atrakcyjnie, ale tak nie jest! Gathy nie są przeszłością, aby do nich wrócić. Gathy jako przewodnik w swojej istocie są teraźniejszością i przyszłością. Hasło lub motto, jeśli jeśli miało by istnieć, powinno brzmieć: „Naprzód z Gathami!” Dlatego nie jest potrzebna ani rewizja, ani modyfikacja, ani reformacja, ale restauracja. Musimy odwoływać się do Gathas, do tej pory nieświadomie znajdujących się daleko, wysoko poza zasięgiem, aby powrócić do Dobrego Sumienia, prawdziwej religii Zaratusztrian. Przywrócenie czystych i nieskazitelnych zasad Gatyjskich życia w każdym przejawie życia — zarówno mentalnym,  duchowym jak i fizycznym — automatycznie oznacza modernizację, a raczej ciągły proces odnowy. To sprawi że będziemy zawsze na czasie, będziemy na bieżąco z odpowiednią dalekowzrocznością. Przeczytajcie zatem później ze zrozumieniem wszystkie 21 punktów z mojego wstępu a… później wiele więcej w samych Gathah, aby w pełni zrozumieć i zdać sobie sprawę z tego, że mamy prawdziwe wytyczne dla zaktualizowanego umysłowego, fizycznego, duchowego i materialnego życia na tej, dobrej ziemi i poza nią. „Obyśmy się nauczyli, i zrozumieli, jak rozumieć, praktykować, nauczać i głosić” to inspirujące przesłanie boskości pokierowało Mâñthrana, dającego nas do myślenia Nauczyciela, ponieważ według Yasny 55, Gathy, są Naszym Przewodnikiem to „Pierwotna Zasada Życia… (i) pragniemy by nasze życie było odnowione, zgodnie z wolą (Boga Mądrego)”.

zobacz artykuły powiązane z tym tematem

2 myśli w temacie “GATHY NASZ PRZEWODNIK

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close